Onderzoek

Aan de ontlasting (of een gebrek daaraan) is vaak goed de gezondheid van het dier te bepalen. Indien u vermoedt dat uw dier met parasieten is besmet dan kunt u bij Reptielenspeciaalzaak HCH voor een klein bedrag uw dier laten onderzoeken.

microscoopVeel voorkomende parasieten zijn de volgende:

 • Rondwormen
 • Longwormen
 • Platwormen
 • Flagellaten
 • Coccidiose
 • Amoeben

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt samen met u bepaald wat te doen. U dient van tevoren contact met ons op te nemen voor een afspraak. Reptielenspeciaalzaak HCH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze service of wat eruit voortvloeit.

Wormen

Veel terrariumdieren, zowel wildvang als nakweek zijn besmet met wormen. Bij de besmetting van dieren in Nederland speelt de overdracht van wormeieren van dier tot dier, onhygienisch met de dieren omgaan of het niet of verkeerd behandelen tegen worminfecties een grote rol. Worminfecties, voornamelijk Nematoda-infecties veroorzaken veel sterfgevallen onder de dieren.

Drie hoofdgroepen van wormen zijn hierbij te onderscheiden;

 1. Trematoda of zuigwormen.
 2. Cestoda of lintwormen.
 3. Nematoda of rondwormen.

Deze groepen zijn aan de hand van de vorm van hun eieren te identificeren.

Voor de behandeling tegen een bepaald soort worm is het alleen van belang een onderscheid tussen lintworm-eieren en andere eieren te kunnen maken. Lintwormen worden met een ander middel bestreden dan de overige wormsoorten. Bij het vinden van wormeieren in de ontlasting is het raadzaam zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen. Een week wachten kan met name bij infecties met Pentastomen te laat zijn. Deze wormen kunnen binnen zeer korte tijd onherstelbare schade bij hun gastheer aanrichten omdat ze door het lichaam van de gastheer trekken. Sommige lintwormsoorten kunnen in een bepaald stage van hun levenscyclus direct onder de huid van hun gastheer terecht komen. Ze vormen daarbij een bobbeltje onder de huid en zijn daardoor makkelijk zichtbaar. Vaak verzwakken wormen een dier waarna andere parasieten als flagelaten of coccidiose het dier de das om doen.

Het ziektebeeld bij wormbesmettingen is vaak een trage aftakeling gecombineerd met een verminderde eetlust.

De volgende symptomen zouden kunnen wijzen op een worminfectie.

Symptomen:

 • afvallen
 • geen eetlust
 • bloedarmoede
 • braken
 • opzwellen
 • verstopping
 • diarree
 • soms onderhuidse verdikkingen.

Flagelaten

Problemen met flagelaten zijn een van de meest vorkomende problemen bij reptielen en amfibieen. Vaak vinden deze hun oorsprong doordat de gastheer langere periode stress heeft of verzwakt is door bijvoorbeeld een worminfectie. Flagelaten zijn ééncellige organismen met één of meerdere flagellen. De flagel is een zweepvormige structuur waarmee het diertje zich voortbeweegt. Naast flagelaten die geen schade aanrichten aan de gastheer, bestaan er ook flagelaten die de gezondheid van de gastheer aantasten. Flagelaten bevinden zich in de meeste gevallen in het darmkanaal van de gastheer. Een lage concentratie flagelaten in een dier kan als normaal beschouwd worden. Heel veel dieren hebben flagelaten in het darmkanaal, ook in grote aantallen, zonder daar schade van te ondervinden. Bij het aantreffen van flagelaten in combinatie met een afwijkende, vaak stinkende ontlasting, is het verstandig een behandeling in te stellen.

Symptomen:

 • gebrek aan eetlust
 • vermagering
 • diarree
 • mindere conditie gedurende een langere periode.

Coccidiose

Evenals flagelaten zijn coccidíën ééncellige organismen. Ze verschillen van flagelaten door de afwezigheid van voortbewegingsflagelen en door een andere manier van voortplanting. In de ontlasting kunnen de oöcysten (eipakketten) van coccidiën gevonden worden indien een dier besmet is.

Een beruchte veroorzaker van de ziekte en van veel dode reptielen zijn Cryptosporidium. Ook mensen kunnen besmet worden met deze parasiet. Een infectie met coccidiën gaat veelal gepaard met een ontsteking van de darmwand.

Symptomen:

 • gebrek aan eetlust
 • diarree
 • braken
 • uitdroging
 • bloederige ontlasting
 • Bij cryptosporidose ook een opgezette maag.

AmoebenAmoeben zijn evenals flagellaten ééncellige organismen. Bij reptielen wordt vooral Entamoeba invadens gevonden. Deze parasiet beweegt zich voort door middel van schijnpoten (uitstulpingen van de cel). Hij is dan ook in het microscopisch beeld makkelijk herkenbaar als een groot, zich traag voortbewegend diertje. Amoeben hebben geen vaste vorm (amorf) en kunnen in de meest bizarre vormen gevonden worden.

Symptomen:

 • gebrek aan eetlust
 • vermagering
 • uitdroging
 • diarree

Veel symptomen zijn bij de verschillende ziekteverwekkers gelijk en bij twijfel is het raadzaam om een ontlastingcontrole te laten doen. In een aantal gevallen kan met meer zekerheid gezegd worden wat er mis is met het dier. Virussen zijn in sommige gevallen ook verantwoordelijk voor het verzwakken of de sterfte van uw dieren. Vanwege hun grootte 0.0001-0.025µm (in vergelijking met bacterien 0.5 – 1µm (1µm = 0.0001mm)) zijn ze niet te zien onder conventionele microscopen. Dit maakt het zeer moeilijk om virusen aan te tonen middels een ontlastingonderzoek maar alleen via kostbare bloedonderzoeken.